Spring naar hoofd-inhoud

Elke twee weken presenteert een onderzoeker van de Akademy lopend onderzoek om hierover met collega’s te discussiëren. Het doel van deze Seminars is elkaar te inspireren, op te scherpen en de mogelijkheden voor (interdisciplinaire) samenwerking te onderzoeken.

De Akademy Seminars worden doorgaans gehouden op de donderdagmiddag om 15.30 uur in de Erfgoedkeamer van de Fryske Akademy. wurde yn 'e regel holden op de tongersdeitemiddei om 15.30 oere yn 'e Erfgoedkeamer fan 'e Fryske Akademy. Bezoekers die geïnteresseerd zijn om een lezing bij te wonen kunnen zich daarvoor opgeven via: baly@fryske-akademy.nl.

De Akademy Seminars worden georganiseerd door Han Nijdam, Marjoleine Sloos en Nika Stefan.

 

 

Lezingenreeks Akademy Seminars

 

Donderdag 18 mei 2017

Bart Hoogeboom: Reviving the region. Bottom-up development in European rural areas 1975-2015

    Tussen 1945 en 1973 maakte Europa een periode van snelle economische groei door. Verschillende regio’s, met name plattelandsgebieden en steden met oude industrieën, konden de snelle macro-economische verschuivingen niet bijbenen. In grote delen van West-Europa werd een regionale industriepolitiek gevoerd om door middel van vestigingssubsidies en infrastructuur de ontstane verschillen tussen regio’s te verminderen. Deze Keynesiaanse beleidsideeën verloren effectiviteit en politieke draagkracht tijdens de crisissen van de jaren 1970 en 1980. Vanaf de jaren 1980 groeide het idee dat regionale actoren beter in staat zijn om de eigen regionale sterkten te herkennen en te ontwikkelen. Deze endogene groei theorie werd omarmd door de Europese Unie, die zich vanaf 1975 in het regionale beleid mengde en een dominante actor werd. In mijn proefschrift wordt het regionaal beleid na 1975 vergeleken in de plattelands regio’s Noordoost-Fryslân, het Meetjesland en het Waldviertel. Hoe werden de nieuwe ideeën in praktijk gebracht? Hoe verliep de economische ontwikkeling van deze regio’s? Wie waren de belangrijkste beleidsactoren? Hoe verhielden de verschillende bestuurslagen zich tot elkaar? Maar vooral: hoe kunnen we het succes van endogeen regionaal beleid beoordelen?

 

Donderdag 20 april 2017

Yunyun Ran: A comparison between Hong Kong English and Guangzhou Cantonese-accented English intonation

    Cantonese in Guangzhou and Cantonese in Hong Kong are comparable. So it could be expected that English spoken by Guangzhou and Hong Kong speakers are similar. However, since Hong Kong English (HKE) is a standardized variety of English, in contrast with Guangzhou English (GZE), one could also expect differences. To investigate whether GZE and HKE are comparable or not, we studied the intonation of four sentence types in GZE and compared these to the well-described intonation in HKE. The findings suggest that there are no significant differences between the two varieties of English. HKE and GZE showed strong similarities in intonation. This casts doubt on the linguistic value of HKE as a separate variety of English. Rather, it points towards HKE as being a second language, with an accent of Cantonese in a wider sense; including Hong Kong and Guangzhou and other areas where Cantonese is spoken.

 

Donderdag 30 maart 2017

Jelte Olthof: How "the people" disappeared from Friesland: The rhetorical duel between Frisian and Dutch peoplehood in the Batavian revolution, 1795-1798

 

Donderdag 26 januari 2017

Lysbeth Jongbloed-Faber: Taal en de konstruksje fan sosjale identiteit online

 

Donderdag 8 december 2016

Yunyun Ran: The Relation between Cantonese Tone and English Intonation of Chinese Learners

 

Donderdag 10 november 2016

Nika Stefan: Innovation in social sciences

 

Donderdag 27 oktober 2016

Sigrid Kingma: In kadootsje foar taalkundigen: opnames fan 80 brêgeklassers út Drachten en omkriten

 

Donderdag 29 september 2016

Eric Hoekstra: Krisis yn de geasteswittenskippen

 

Donderdag 22 september 2016

Edwin Klinkenberg: Op 'e nij dwaan: Oerwagings om depressyf fan te wurden

 

Donderdag 6 september 2016

Han Nijdam: Paradigmaferskowings yn skiednis, taalkunde en science

 

Donderdag 14 juli 2016

Marjoleine Sloos: Linguistic Transcriptions and Transcriber Bias