Spring naar hoofd-inhoud
Foto: Engin Akyurt

Dichtwedstrijd

In het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018/Lân fan taal schrijft de Fryske Akademy een dichtwedstrijd uit. De gedichten mogen gaan over de Fryske Akademy, over de medewerkers, wetenschappers, uitstraling, over wat de Fryske Akademy doet, het gebouw, de tuin, of wat iemand maar meer kan bedenken. Omdat LF2018 ook om Fryslân gaat, mogen er ook gedichten worden ingestuurd die daar over gaan en natuurlijk mag een en ander ook gecombineerd worden.

De tien mooiste, leukste, grappigste gedichten worden uitgekozen door een jury en komen vanaf eind mei in een tent in de binnentuin van de Fryske Akademy te hangen, als onderdeel van een tentoonstelling in de zomer.

Prijzen
In maart 2018 maakt de jury een keuze uit de ingestuurde gedichten  Er wordt een hoofdprijs uitgereikt (dinerbon van 100 euro) en twee tweede prijzen (VVV-cadeaubon van 50 euro).

   

Voorwaarden voor deelname:

• Inzenden kan alleen per e-mail naar dichtsje@fryske-akademy.nl
• Stuur het gedicht/de gedichten mee als een bijlage in Word
• Inzenden kan tot en met woensdag 21 maart 2018, 23.59 uur
• De taal waar het gedicht in geschreven wordt, is het Fries of, als het een meertalig gedicht is, dan wordt het Fries in ieder geval ook gebruikt
• Hoewel deelnemers meer dan één gedicht in mogen sturen, kan er per persoon maar één keer een prijs worden gewonnen
• Medewerkers van de Fryske Akademy (ook vrijwilligers, stagiairs, gastonderzoeker enz) zijn uitgesloten van deelname.

De uitslag wordt in week 14 bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd