Spring naar hoofd-inhoud

Taalkundig Werkverband

 

Het Taalkundig Werkverband (Taalkundich Wurkferbân) wil mensen met belangstelling voor de taalkundige bestudering van het Fries ‒ zowel amateur-taalkundigen als taalkundigen van professie ‒ samenbrengen, om zo de beoefening van de Friese taalkunde te stimuleren.

Het gaat daarbij om het Fries in al zijn fasen ‒ Oud-, Mid- en Nieuwfries en de overgangen daartussen ‒ en om het Fries in breder geografisch verband: het Oost- en Noordfries, de Westerlauwers Friese dialecten, met inbegrip van de Fries-Hollandse mengdialecten en het zogenaamde 'Interferentiefries', en de Nederlandse dialecten op een Fries substraat (van vooral West-Friesland en Noord-Groningen).

Sinds 2006 organiseert het werkverband de Dag van de Friese Taalkunde, volgens het mal van de Taalkunde in Nederland-dag (TIN-dag). Werden de sprekers voorheen uitgenodigd, nu wordt er gewerkt met een oproep voor lezingen, waarop taalkundigen kunnen reageren. Deze dag wordt eenmaal per jaar, in het najaar, gehouden.

 

Oprichtingsjaar

1979 (als voortzetting van het eerdere Taelkundich Wurkforbân)

 

Bestuur en contact

Voorzitter: dr. Anne Merkuur (e-post)
Secretaris: dr. Fenna Bergsma (e-post)
Leden: prof. em. Rolf Bremmer, dr. Eric Hoekstra, Martijn Kingma MA en dr. Willem Visser

Jaarverslagen

 

Activiteiten

13de Dag van de Friese Taalkunde 2024

Wanneer: vrijdag 25 oktober 2024
Plaats: Fryske Akademy, Leeuwarden
Organisatie: Taalkundig Werkverband
Toegang: gratis
Opgave: via e-mail

Wil je zelf een presentatie of lezing houden op deze dag? Stuur een voorstel in voor 1 augustus 2024!

 

Eerdere edities

12de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 6 oktober 2023
Programma en samenvattingen

11e Dei fan de Fryske Taalkunde: vrijdag 19 novimber 2021
Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

10e Dei fan de Fryske Taalkunde: vrijdag25 oktober 2019
Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

9e Dei fan de Fryske Taalkunde: vrijdag 27 oktober 2017
Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk).

8e Dei fan de Fryske Taalkunde: vrijdag 21 oktober 2016
Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

7e Dei fan de Fryske Taalkunde: vrijdag 23 oktober 2015
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

6e Dei fan de Fryske Taalkunde: vrijdag 25 oktober 2013
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

5e Dei fan de Fryske Taalkunde: vrijdag 14 desimber 2012
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

4e Dei fan de Fryske Taalkunde: vrijdag 29 oktober 2010
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk

3e Dei fan de Fryske Taalkunde: vrijdag 23 oktober 2009
Programma: Frysk

2e Dei fan de Fryske Taalkunde: vrijdag 26 oktober 2007
Programma: Frysk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

1e Dei fan de Fryske Taalkunde: vrijdag 27 oktober 2006
Programma: Frysk