Spring naar hoofd-inhoud

Onderzoek naar geboortelepels

{KLIK HJIR FOAR DE FRYSKE FERZJE}

 

In veel families zijn ze bekend: de zilveren geboortelepels met een inscriptie van iemands naam en geboortedatum, als geschenk of als erfstuk. Voor een onderzoek naar deze traditie is de Fryske Akademy – ook buiten Fryslân! – op zoek naar bezitters van geboortelepels of andere sierlepels met een inscriptie.

In ons onderzoek richten wij ons op de vraag hoe de zilveren sierlepel is ontstaan en zich als traditie door de tijden heen heeft ontwikkeld. Het meest voorkomend is de geboortelepels, maar er zijn ook wapenlepels, huwelijkslepels, begrafenislepels en andere sierlepels (en soms ook vorken) bekend. Het gaat ons dus niet zozeer om het zilver, maar om de betekenis die de lepels hebben.  

Welke gegevens verzamelen wij? Wij vernemen graag: 

 • de volledige inscriptie op de lepel(s) in uw bezit; 
 • of het hierbij gaat om een eigen geschenk, een familie-erfstuk, of gekocht antiek; 
 • voor zover bekend: meer gegevens over de perso(o)n(en) op de lepel(s) en of bekend is wie de schenker(s) van de lepel(s) waren; of er eventueel ook bijzonderheden of anekdotes zijn verbonden aan de lepel(s);
 • indien mogelijk: een foto van de lepel(s).  

Wij — Han Nijdam en Richard de Boer, in samenwerking met Jan Schipper (www.zilverstudie.nl) en Hessel de Walle (hesseldewalle.blogspot.com) — zijn van plan om over ons onderzoek te publiceren. Wij gebruiken uiteenlopende bronnen, o.m. publicaties en collecties van musea en stichtingen, zoals het Fries Museum, Erfgoed Fundaasje, etc. De gegevens verzamelen wij in een database en verwerken wij conform de geldende privacywetgeving (AVG).

Heeft u één of meerdere geboortelepels? Neem met ons contact op via het mailadres: leppel@fryske-akademy.nl.  U kunt ons natuurlijk ook schrijven:

 • Fryske Akademy
  t.a.v. H. Nijdam
  Postbus 54
  8900 AB Leeuwarden