Spring naar hoofd-inhoud

1666: De Engelse Furie op Vlieland en Terschelling

Jaarsymposium Werkgroep Maritieme Geschiedenis

    Datum en tijd: zaterdag 21 januari 2017 | 14.00-18.30
    Locatie: Maritieme Academie Harlingen, Almenumerweg 1, 8861 KM Harlingen (tegenover het station)
    Meer informatie: Tel. 06-51 66 95 27 (Jelle Jan Koopmans, secretaris Wurkgroep)
    Uitnodigingsfolder: download hier (pdf)

 

Onder leiding van schout-bij-nacht Robert Holmes viel een Engelse vloot het Vlie tussen Vlieland en Terschelling binnen op 19 en 20 augustus 1666. De Engelsen vielen eerst de voor anker liggende koopvaardijschepen aan en vervolgens het dorp West-Terschelling. Alles ging in vlammen op. De schade was enorm. De ca. 150 koopvaarders waren geladen met vracht voor de Oostzee. De waarde werd geschat op 2 à 3 miljoen gulden. West-Terschelling ging bijna geheel door brand verloren. Oost-Vlieland bleef wonderwel gespaard door opkomend slecht weer.

Deze gebeurtenissen vormden het Nederlandse dieptepunt in de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667). De Republiek revancheerde zich in 1667 met de tocht naar Chatham, waarna deze oorlog met een gunstige vrede kon worden beëindigd.

De Engelse Furie heeft altijd veel minder aandacht gekregen dan de glorieuze tocht naar Chatham. De Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy vindt het zinvol om deze episode uit de geschiedenis te belichten met de inzichten van nu.

 

Programma

13.30Ontvangst met koffie/thee
14.00Opening van het symposium door Rob Leemans (voorzitter Werkgroep Maritieme Geschiedenis) en Peter Tolsma (dagvoorzitter)
Welkom Maritieme Academie Harlingen door directeur Arjen Mintjes
Het belang van Vliestroom en Texelstroom voor de Koopvaardij door Paul van Royen
De Marine-organisatie ten tijde van de Republiek door Adri van Vliet
De Engelse Zeeoorlogen door Jaap de Kam
15.45Pauze
16.15De Ramp op het Vlie door Anne Doedens
De Brand van West-Terschelling door Frans Breukelman
Holmes Bonfire als politiek-culturele clash door Gijs Rommelse
17.45Afsluiting door Rob Leemans
18.00Borrel met aansluitend buffet

Toegang en opgave

Het symposium is voor iedereen toegankelijk. Opgave en betaling via internet heeft onze voorkeur. Ga hiervoor naar het registratie- en betaalformulier

 

Over de Werkgroep Maritieme Geschiedenis

Deze werkgroep van de Fryske Akademy is opgericht in 2009 met als doel het bevorderen van de studie naar de maritieme geschiedenis van Fryslân, o.a. door het organiseren van een jaarlijkse symposiumdag. Lees meer op deze pagina over de activiteiten van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis.