Spring naar hoofd-inhoud

Werkgroep Maritieme Geschiedenis

De Werkgroep Maritieme Geschiedenis (Wurkgroep Maritime Skiednis) wil de studie naar en de belangstelling voor de maritieme geschiedenis van Fryslân bevorderen, onder meer met een jaarlijks symposium.

Personen die zelf actief onderzoek doen naar de (Friese) maritieme geschiedenis, kunnen lid worden van de werkgroep. Aan het lidmaatschap is geen contributie verbonden, maar leden wordt gevraagd om donateur van de Fryske Akademy te zijn. Aanmeldingen en vragen voor meer informatie graag sturen naar de secretaris van de werkgroep. 

 

Oprichtingsjaar

2008

 

Bestuur en contact

Voorzitter/penningmeester: Peter Tolsma
Secretaris: Hester Postma (e-mail)
Leden: Hanno Brand, Johan Steendam, Jelle Jan Koopmans

Oud-bestuursleden: Rob Leemans, Jan de Vries, Rienk Wegener Sleeswijk en Siem van der Woude, 

 

Wat doen wij allemaal?

Activiteiten zoals de onderstaande:

  • Organiseren van openbare congressen over de (Friese) maritieme geschiedenis;
  • Bevorderen van - en het zelf publiceren van onderzoeksresultaten;
  • Bevorderen van de ontsluiting en de toegankelijkheid van relevante bronnen;
  • Bevorderen van onderlinge uitwisselingen van de leden. 

 

Activiteiten

Jaarlijkse symposia

 

 Notulen & bijeenkomsten

 

Sjoch ek: