Spring naar hoofd-inhoud

Werkgroep Maritieme Geschiedenis

De Werkgroep Maritieme Geschiedenis (Wurkgroep Maritime Skiednis) wil de studie naar en de belangstelling voor de maritieme geschiedenis van Fryslân bevorderen, onder meer met een jaarlijks symposium.

Personen die zelf actief onderzoek doen naar de (Friese) maritieme geschiedenis, kunnen lid worden van de werkgroep. Aan het lidmaatschap is geen contributie verbonden, maar leden wordt gevraagd om donateur van de Fryske Akademy te zijn. Aanmeldingen en vragen voor meer informatie graag sturen naar de secretaris van de werkgroep. 

 

Oprichtingsjaar

2008

 

Bestuur en contact

Voorzitter/penningmeester: Peter Tolsma
Secretaris: Hester Postma (e-mail)
Leden: Hanno Brand, Johan Steendam, Jelle Jan Koopmans

 

Wat doen wij allemaal?

Activiteiten zoals de onderstaande:

 • Organiseren van openbare congressen over de (Friese) maritieme geschiedenis;
 • Bevorderen van - en het zelf publiceren van onderzoeksresultaten;
 • Bevorderen van de ontsluiting en de toegankelijkheid van relevante bronnen;
 • Bevorderen van onderlinge uitwisselingen van de leden. 

 

Activiteiten

 

Nieuw: 

 • Zaterdag 4 november 2023
  Najaarsbijeenkomst te Workum (uitnodiging) - opgave tot 20 oktober 2023..
   
 • Zaterdag 3 februari 2024
  Symposium Werkgroep Maritieme Geschiedenis, Fries Scheepvaartmuseum, Sneek
  Thema: 'Friezen in de gewestelijke admiraliteiten (16de-18de eeuw). Bevelhebbers, bemanningen en bestuurders'.
  Meer informatie volgt.

 

Jaarlijkse symposia

 • 8 oktober 2022: Houtvaart en Houthandel in de vroegmoderne tijd
 • 19 januari 2019: Traditionele visserij op de Zuiderzee en Waddenzee
 • 26 mei 2018: Tweehonderd jaar zeevaartonderwijs in Harlingen
 • 21 januari 2017: 1666: De ramp van Vlieland en Terschelling (sympoasium) (programma yn pdf)
 • 23 januari 2016: Het maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek (sympoasium)
 • 31 januari 2015: Maritieme geschiedenis van Harlingen (sympoasium)
 • 31 januari 2014: Op zoek naar het echte (sympoasium)
 • 3 februari 2012: De Sonttolregisters als bron voor onderzoek (sympoasium)
 • 23 september 2011: Makkumer koopvaardij (sympoasium)
 • 29 januari 2010: Steden, Schippers en Sontvaart, Friesland en de Hanze, circa 1300-1550 (sympoasium)
 • 7 februari 2009: Verlopen getij? De Friese Koopvaardij in de 19e eeuw (sympoasium)

 

 Notulen & bijeenkomsten

 

Sjoch ek:

 • Het Hindelooper scheepsboek (1715-1718) van Johannes Hempenius (1686-1760); opvarenden en reders van zeeschepen, bezorgd door Peter van der Meer en Jan de Vries
 • Speciaalnummer It Beaken 77 (2015) nr. 1/2 met vier bijdragen over Friese maritieme geschiedenis
 • Ynterview mei Jan de Vries (GPTV, 11 februari 2009)