Spring naar hoofd-inhoud

Werkgroep Maritieme Geschiedenis

De Werkgroep Maritieme Geschiedenis (Wurkgroep Maritime Skiednis) wil de studie naar en de belangstelling voor de maritieme geschiedenis van Fryslân bevorderen, onder meer met een jaarlijks symposium.

Personen die zelf actief onderzoek doen naar de (Friese) maritieme geschiedenis, kunnen lid worden van de werkgroep. Aan het lidmaatschap is geen contributie verbonden, maar leden wordt gevraagd om donateur van de Fryske Akademy te zijn. Aanmeldingen en vragen voor meer informatie graag sturen naar de secretaris van de werkgroep. 

 

Oprichtingsjaar

2008

 

Bestuur en contact

Voorzitter: Rob Leemans (e-mail)
Secretaris: Siem van der Woude (e-mail)
Penningmeester: Jan de Vries
Leden: Hanno Brand, Peter Tolsma

 

Wat doen wij allemaal?

Activiteiten zoals de onderstaande:

 • Organiseren van openbare congressen over de (Friese) maritieme geschiedenis;
 • Bevorderen van - en het zelf publiceren van onderzoeksresultaten;
 • Bevorderen van de ontsluiting en de toegankelijkheid van relevante bronnen;
 • Bevorderen van onderlinge uitwisselingen van de leden. 

 

Bijeenkomsten

  Datum en tijd: zondag 17 maart 2019 | 14.30-17.00 uur
  Locatie: Museum Hindeloopen, Hindeloopen
  Uitnodiging: (Fries) (Nederlands)
  Presentatie digitale uitgave Scheepsboek Hempenius

Eerdere activiteiten

  Datum en tijd: zaterdag 20 januari 2018 | 09.30-12.00 uur
  Locatie: Tresoar, Leeuwarden
  Programma: klik hier
  Lezing van Jacob Roep: De kerkramen van Hollum (Ameland) in een maritiem-historisch perspectief
  Datum en tijd: zaterdag 7 oktober 2017
  Locatie: Stadsarmenhuis, Bolsward
  Verslag: (Fries) (Nederlands)

 

Jaarlijkse symposia

 • 21 januari 2017: 1666: De ramp van Vlieland en Terschelling (symposium) (programma in pdf)
 • 23 januari 2016: Het maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek (symposium)
 • 31 januari 2015: Maritieme geschiedenis van Harlingen (symposium)
 • 31 januari 2014: Op zoek naar het echte (symposium)
 • 3 februari 2012: De Sonttolregisters als bron voor onderzoek (symposium)
 • 23 september 2011: Makkumer koopvaardij (symposium)
 • 29 januari 2010: Steden, Schippers en Sontvaart, Friesland en de Hanze, circa 1300-1550 (symposium)
 • 7 februari 2009: Verlopen getij? De Friese Koopvaardij in de 19e eeuw (symposium)

 

Notulen en presentaties

 

Zie ook: