Spring naar hoofd-inhoud

Beeld: Erik en Petra Hesmerg/Fries Museum

Professor Ian Wood geeft op donderdagavond 13 september 2018 een publiekslezing in Tresoar. Ian Wood is professor vroegmiddeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Leeds (Engeland). Hij is een vooraanstaand wetenschapper op het terrein van vroegmiddeleeuws Europa en publiceerde verscheidene boeken, waaronder het prijswinnende boek Fragments of History: Rethinking the Ruthwell and Bewcastle Monuments.

Zijn werk richt zich onder andere op de overgang van de Romeinse periode naar de Vroege Middeleeuwen, de barbaarse invasies, culturele overlevering, de kerstening vna Europa en de activiteiten van missionarissen, Angelsaksische sculptuur en geschiedschrijving van de Franken. 

In deze eenmalige lezing zal Ian Wood specifiek ingaan op de geschiedenis, geschiedschrijving en de antropologie van de vroegmiddeleeuwse Friezen. Hij zal ook ingaan op de ideeën en ervaringen van ruim 25 jaar van de symposiumreeks 'Historical Archaeoethnology'. Deze lezing is Engelstalig.

  History, historiography and anthropology: the case of the Frisians
  Wanneer: donderdag 13 september 2018, 19.00 uur
  Waar: Tresoar (Gysbert Japicxzaal), Boterhoek 1, Leeuwarden
  Toegang is gratis
  Aanmelden kan via het mailadres baly@fryske-akademy.nl (graag aangeven wanneer u met meerdere personen komt)

 

Historical Archaeoethnology of the Early Medieval Frisians

De publiekslezing is onderdeel van een groter symposium dat van 11 t/m 14 september 2018 wordt gehouden in het Fries Museum. Op dat besloten symposium komt een aantal nationale en internationale experts bij elkaar om zich te buigen over het vraagstuk van de cultuur en identiteit van de vroegmiddeleeuwse Friezen.

De resultaten worden gepubliceerd in de serie Studies in Historical Archaeoethnology, die sinds 1995 wordt uitgegeven door Boydell & Brewer (Woodbridge, Suffolk, Engeland).

  Wanneer: dinsdag 11 t/m 14 september 2018
  Waar: Fries Museum, Leeuwarden
  Organisatie: Prof.dr. John Hines (Cardiff University); Dr. Nelleke IJssennagger (National Trust); Dr. Han Nijdam (Fryske Akademy)
  Sponsors: Koninklijk Fries Genootschap; Fries Museum; Tresoar; Cardiff University; Tresoar; Society for the Study of Medieval Languages and Literature
  Deelnemers: Robert Flierman (Universiteit Utrecht), John Hines (Cardiff University), Nelleke IJssennagger (National Trust), Egge Knol (Groninger Museum), Gilles de Langen (Fryske Akademy, provinsje Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen), Tineke Looijenga (Rijksuniversiteit Groningen), Bente Majchczack (Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung), Johan Nicolay (Rijksuniversiteit Groningen), Annet Nieuwhof (Rijksuniversiteit Groningen), Han Nijdam (Fryske Akademy), Arjen Versloot (Universiteit van Amsterdam), Ian Wood (Leeds University)