Spring naar hoofd-inhoud

Ons programma op 8 en 9 september 2016

De vernieuwde zetel van de Akademy. Foto: Michel Montsma/GPNo

De afgelopen anderhalf jaar is er hard gewerkt aan de nieuw- en verbouw van de Fryske Akademy. De werkzaamheden zijn achter de rug en de medewerkers hebben allemaal hun plek gevonden in een moderne werkgomgeving. De nieuwe woning van de Fryske Akademy staat als een huis.

Op 8 en 9 september 2016 presenteert de Fryske Akademy haar nieuwe gebouwen met bijzondere activiteiten: een wetenschappelijk congres, een bijzondere Akademydei in het Natuurmuseum en een officiële opening van de vernieuwde Fryske Akademy. Wij nodigen u uit om hieraan met ons samen deel te nemen. Aanmelden vooraf is wel noodzakelijk.

Openingscongres: Friesland in de KNAW

    Datum en tijd: donderdag 8 september 2016 | 10.00-17.00
    Locatie: Fryske Akademy (tuin), Leeuwarden

Akademydei 2016

Borrel en open huis

    Datum en tijd: vrijdag 9 september 2016 | 17.15-20.00
    Locatie: Fryske Akademy, Leeuwarden

  

Openingscongres: Fryslân in de KNAW

donderdag 8 september 2016 | 10.00-17.00

Wij organiseren op donderdag 8 september een openingscongres in de tuin van de Fryske Akademy met als thema: Friesland in het onderzoek van de KNAW-instituten. Wetenschappers van onze geestes- en sociaalwetenschappelijke zusterinstituten geven lezingen over interessante Friese thema's. 

  

Programma

10.00     Ontvangst en koffie
10.30     Opening door Hanno Brand

Friesland in de Republiek: een gewest als geen ander?
10.45     Henk Looijestein (IISG): Memoria, fama, historia. Vroegmoderne Friese hofjesstichtingen in het licht van de eeuwigheid
11.15     Ineke Huysman (Huygens ING): De macht van de brief. Briefwisselingen van Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen, 1605-1725

Een land van boeren en boerderijen
11.45     Fridus Steijlen (KITLV): Friese koeien tussen de sawah’s
12.15     Sophie Elpers (Meertens Instituut): De strijd om de wederopbouw van boerderijen. Over de toekomst van de landbouw en de identiteit van Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

12.45-13.45 Pauze met lunch

Fryslân in beelden en cijfers
14.00     Erik Somers (NIOD): Het Fries Oorlogs- en verzetsmuseum: een blik van buitenaf
14.30     Peter Doorn (DANS): Friesland in datasets

15.00     Leo van Wissen (NIDI): Friesland een demografisch buitenbeentje?


15.30 – 16.00 Pauze met koffie en thee

Samenleving en wetenschap in het Fryslân van de 21ste eeuw
16.00     Jasper Deuten (Rathenau Instituut): Kennis in de regio: inspelen op de mondialisering van onderzoek en innovatie
16.30     Eric Hoekstra (Fryske Akademy): Over het nut en nadeel van de (Friese) Geesteswetenschap

17.00     Borrel

 

Aanmelden

Het bijwonen van het openingscongres is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Er zijn voor het congres maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk woensdag 24 augustus, alleen via de website: www.akademydei-fa.nl. Op die website kunt u zich ook aanmelden voor de Akademydei.

 

Akademydei 2016

vrijdag 9 september 2016 | 14.00-17.00

Sible de Blaauw

Wij nodigen alle leden, donateurs en relaties van harte uit voor de jaarlijkse Akademydei, die dit jaar in het Natuurmuseum Fryslân plaatsvindt. Wij vieren de 78e dies natalis van de Fryske Akademy, mar ook de officiële opening van de vernieuwde Akademygebouwen. Het programma staat dit jaar dan ook voor een groot deel in het teken van architectuur en de herbestemming van gebouwen. En ook dit jaar worden weer een aantal mensen benoemd tot lid van de Fryske Akademy.  

 

Programma

13.30     Inloop. Ontvangst met koffie en thee

14.00     Opening en welkom door Hanno Brand, directeur-bestuurder Fryske Akademy
              Presenteren en benoemen van nieuwe Akademyleden
              Lezing door Sible de Blaauw: Van Oldehove tot Pelikaan. Friese kerken als erfgoed in perspectief.

15.45     Pauze met koffie en thee

16.15     Lezing: De architecten van de Fryske Akademy. Drie architecten hebben een grote rol gespeeld bij het aanzien van de Akademygebouwen. Drie architectuurkenners zetten deze bepalende mannen in het licht. Leo van der Laan (adviseur gemeente Leeuwarden) over Willem Cornelis de Groot, Johan de Haan (adviseur Rijksbouwmeester) over Antonius Coulon en Hans Ibelings (publicist) over Jo Janssen. Tegelijkertijd wordt het eerste exemplaar van het boek De Fryske Akademy: drie eeuwen bouwgeschiedenis uitgereikt.

17.00     Afsluiting

 

Borrel en open huis 

17.15     Na de afsluiting lopen we gezamenlijk naar de Fryske Akademy. In de tent in de tuin staat een hapje en een drankje voor u klaar. Verder is er gelegenheid om de nieuwe gebouwen te bezichtigen.

20.00     Einde van het programma

 

Aanmelden

Het bijwonen van de Akademydei, de borrel en het open huis is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Voor de Akademydei houden wij rekening met een volle zaal. Aanmelden kunt u tot uiterlijk woensdag 24 augustus doen, alleen via de website: www.akademydei-fa.nl.

N.b. Komt u niet naar de Akademydei, maar wilt u wel graag de gebouwen even bekijken? Dan bent u welkom bij het open huis dat 's middags om 17.15 uur begint. In dat geval ook even aanmelden via www.akademydei-fa.nl.