Spring naar hoofd-inhoud

Vier nieuwe Akademyleden

Foto's: Karin van der Woude

Vier personen zijn vanmiddag tot lid van de Fryske Akademy benoemd: Saskia Bak, Jannewietske de Vries, Cees Buisman en Johannes Boonstra. Dat gebeurde op de jaarlijkse Akademydei, die dit jaar in het Natuurmuseum in Leeuwarden plaatsvond.

Saskia Bak was van 1999 tot 2015 achtereenvolgens adjunct-directeur, lid van de raad van bestuur en algemeen directeur van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof. In de herfst van 2015 werd zij directeur van Museum Arnhem.

Tekenend voor haar bestuurlijk talent is dat zij samen met een brede kring van medewerkers en adviseurs erin slaagde de nieuwbouw van het Fries Museum binnen de gestelde tijd en budget neer te zetten. Ook had zij als bestuurder een belangrijke stem in de realisatie van het nieuwe kunstdepot, waarin behalve het Fries Museum ook Tresoar en het Fries Natuurmuseum hun collecties hun onder brengen. Saskia heeft met andere woorden veel betekent voor de kunsthardware in Leeuwarden de afgelopen jaren.

Onder de bezielende leiding van Cees Buisman en Johannes Boonstra, de wetenschappelijk respectievelijk zakelijk directeur, groeide Wetsus uit tot een topinstituut waarin 105 internationale bedrijven en 22 kennisinstellingen uit heel Europa samenwerken, in hun streven op oplossingen te bieden voor de wereldwijde waterproblematiek.

Buisman is een gelouterd wetenschapper die oplossingen probeert te vinden voor een van de grote problemen van deze wereld, de drinkwatervoorziening. Waar Buisman de ideeën voor de lange termijn ontwikkelt, concentreert Boonstra zich op de dagelijkse praktijk. Over de vestiging van Wetsus in Friesland zei hij ooit dat dit volstrekt logisch is, omdat de waterbehandelingssector van oudsher al is geconcentreerd in de provincie en hier relatief gezien de meeste bedrijven in die branche zijn gevestigd. Hij was een drijvende kracht achter de vestiging van de startbedrijven in de Johannes de Doperkerk in Leeuwarden en heeft zich met overgave ingezet voor de realisatie van het nieuwe gebouw van Wetsus.

Jannewietske de Vries wordt benoemd voor haar verdiensten voor de Friese cultuur. De Vries heeft zich als gedeputeerde voor taal, onderwijs en cultuur intensief ingezet voor de cultuur in Fryslân, de Friese taal en streektalen. Zonder Jannewietske de Vries was het niet gelukt dat Leeuwarden werd uitgekozen als culturele hoofdstad van Europa in 2018.

Ze heeft een belangrijke bijdrage gegeven aan het tot stand brengen van de Wet Gebruik Friese Taal en wijziging van onderwijswetten om de bevoegdheid over het onderwijs in het Fries over te dragen van de rijksoverheid aan de provincie Fryslân. Een concrete uitwerking daarvan is de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur, waarin ook de positie van de Fryske Akademy als zelfstandig KNAW-instituut verankerd is.