Spring naar hoofd-inhoud

Aanvulling Schoolmeesters in Friesland

Uit de geschriften van Hartman Sannes.

Nog niet eerder gepubliceerde informatie over de schoolmeesters van de steden Bolsward, Dokkum, IJlst, Sneek en Stavoren is nu online beschikbaar.

Hartman Sannes
De informatie over de schoolmeesters in Friesland is verzameld door onderwijzder, histoaricus en schrijver Hartman Sannes (1890-1956). In 2008 verschenen op de website van de Fryske Akademy de gegevens over de hoofden van de scholen in Friesland tussen circa 1600 en 1950. Het materiaal dat nu toegevoegd is, is ingevoerd door Hessel Dantuma uit Oldetrijne. Het was nog niet eerder gepubliceerd.  

Schoolmeesterproject
Het doel van het Schoolmeesterproject is om het materiaal op dezelfde wijze weer te geven als dat Sannes dit zelf gedaan heeft in de regionale kranten. Ook nu wordt het corpus Sannes zonder correcties of aanvullingen uitgegeven. Onderzoeksmedewerker/informatiespecialist Peter van der Meer, zegt: "Op deze manier blijven alle door Sannes verzamelde gegevens ook in hun eigen context".

Er is geprobeerd om zoveel mogelijk de oorspronkelijke teksten van Sannes aan te houden; uiteraard is er wel een spellingswijziging geweest en is de tekst op sommige plekken wat aangepast. Alleen in die gevallen waar Sannes een duidelijke fout heeft gemaakt, is deze (stilzwijgend) verbeterd.

Reacties
Voor eventuele reacties, opmerkingen, verbeteringen en aanvullingen kan contact worden opgenomen met Peter van der Meer