Spring naar hoofd-inhoud

Akademylezingen schuiven door

Voor het 63ste winterseizoen van de Akdemylezingen is een programma samengesteld, evenals voorgaande jaren. Vanwege de nog steeds geldige coronamaatregelen is opgave hiervoor echter nog niet mogelijk. De aanvankelijk geplande data hebben we aangepast. Wij hopen de lezingen nu te kunnen houden op dinsdag 19 januari, vrijdag 12 maart en op een nog nader te bepalen datum in het voorjaar van 2021. Zodra opgave hiervoor mogelijk is, laten wij dat weten op onze website.

Laatste lezingendag van 2019-2020
Vanwege de coronamaatregelen kon de laatste lezingendag van seizoen 2019-2020 niet worden gehouden op dinsdag 17 maart. De lezingen van prof. dr. ir. Pier Vellinga en prof. dr. ir. Eline van der Beek werden toen eerst verschoven naar dinsdag 6 oktober 2020. Die dag vervalt nu echter ook. De lezingen worden nu – als het kan – in het voorjaar van 2021 gehouden.