Spring naar hoofd-inhoud

Begeleiding onderzoek Wapens en wapenrusting in Frisia

Koning Redbad

Onderzoeker dr. Han Nijdam van de Fryske Akademy en dr. Johan Nicolai van de Rijksuniversiteit Groningen, eerder winnaar van de scriptieprijs van de Fryske Akademy 1996-1998, begeleiden een onderzoek naar Wapens en wapenrusting in Frisia.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door conservator Middeleeuwen en Terpencultuur Diana Spiekhout van het Fries Museum. Zij heeft voor deze studie een Museumbeurs toegekend gekregen.

Van onderzoek tot tentoonstelling
In de studie wordt de betekenis van wapens en wapenrusting in Frisia uit de periode 350 tot 800 na Chr. onder de loep genomen. Archeologische resten van wapens zijn belangrijk in het onderzoek naar politieke (in)stabiliteit in Noord- en Midden-Europa ten tijde van de vroege middeleeuwen. Eerdere studies naar dit onderwerp aangaande Frisia bieden echter geen compleet overzicht van deze voorwerpen. Het nieuwe onderzoek heeft daarom als doel Frisia-breed alle wapens en wapenuitrusting te inventariseren. Zo kan meer inzicht worden verkregen in de machtsontwikkeling van dit gebied. Deze inzichten worden vervolgens geplaatst binnen de internationale discussies over de betekenis van wapens en de positie van Frisia in de volksverhuizingstijd en de vroege middeleeuwen en de ontwikkeling van koningschap. De resultaten van dit onderzoek komen aan bod in de tentoonstelling met de werktitel Redbad, die in 2026 in het Fries Museum zal openen.

Museumbeurzen
Het programma Museumbeurzen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) geeft vorm aan de mogelijkheid om kortlopend onderzoek te doen in een van de ruim 400 musea in Nederland. Het onderzoek is in handen van een museumexpert en vindt plaats in samenwerking met universiteitsonderzoekers. Het beoogde doel van de Museumbeurzen is het verdiepen en verduidelijken van de ideeën, materialen en objecten in de museumcollectie.