Spring naar hoofd-inhoud

Dag van de Friese taalkunde op 6 oktober 2023 in Leeuwarden

Dag van de Friese taalkunde op 6 oktober 2023.

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de twaalfde Dag van de Friese taalkunde. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, kindertaalverwerving, enz. Wily u ook een bijdrage leveren?

In een lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen die tot de West-Germaanse taalfamilie behoren. De lezingen duren 30 minuten (20 minuten lezing plus 10 minuten discussie).

Wanneer: vrijdag 6 oktober 2023
Waar: Fryske Akademy, Leeuwarden

Stuur – graag zo spoedig mogelijk, maar voor 4 september – over de mail een samenvatting van een halve A4 met naam en adres naar Eric Hoekstra (secretaris van het Wurkferbân):​​​​​​.

Met de gewone post kunt u uw bijdrage sturen naar: 

Fryske Akademy
Eric Hoekstra, Taalkundich Wurkferbân,
Postbus 54,
8900 AB Leeuwarden

U kunt de Call for Papers ook nalezen op de website van LinguistList.