Spring naar hoofd-inhoud

Genealogisch Jaarboek 2021

Eind november is het Genealogysk Jierboek 2021 gepresenteerd.

In dit jaarboek bijdragen van Ida Verhaar - Parenteel van Gerrit Robberts Radijs, Jan de Vries - Blom fan Hylpen, Jan Borleffs - Het nageslacht van Hillebrand Croes uit Leeuwarden en Jan T. Anema – Hibma. De Fryske Rie foar Heraldyk sluit dit jaarboek wederom af en doet dit met – Wapenregistraties.

Het jaarboek is te koop by de Afûk: Genealogysk Jierboek 2021 – Afûk Websjop (afuk.frl)

De jaarboekbijeenkomst 2021 is verplaatst naar 9 april 2022.