Spring naar hoofd-inhoud

Laboratoriumsociolinguïstiek als thema op Taal en Tongval 2023

Op vrijdag 24 november 2023 vindt in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in Gent het jaarlijkse Taal-en-Tongval-symposium plaats. Het thema is Laboratoriumsociolinguïstiek en gaat op zoek naar antwoorden op theoretische en methodologische uitdagingen in het onderzoek naar taalvariatie en taalverandering. 

Hielke Vriesendorp, die als onderzoeker verbonden is aan de Fryske Akademy en aan de Universiteit Utrecht, zal een presentatie houden met de titel 'Sociolinguistic processing in hybrid exemplar theory: do we use lexical or sublexical representations?'. Remco Knooihuizen (Rijksuniversiteit Groningen) en Evelyn Bosma (Fryske Akademy, nu Universiteit Leiden) vertellen over hun onderzoek naar 'Het effect van standaardtaalideologie en geletterdheid op morfosyntactische variatie in het gesproken Fries'. 

De keynotesprekers van Taal en Tongval 2023 zijn Chris Montgomery (University of Sheffield), Thomas St. Pierre (Universiteit Utrecht) en Ellen Simon (Universiteit Gent). De organisatie is in handen van onderzoekers van de Fryske Akademy (Anne-France Pinget, Hans Van de Velde, Hielke Vriesendorp, Cesko Voeten), de Universiteit Gent, KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Utrecht.

Alle informatie, het programma en de samenvattingen kunt u nalezen op de website van Taal en Tongval 2023.