Spring naar hoofd-inhoud

Lexicograaf Hindrik Sijens gekozen in bestuur Euralex

De Fryske Akademy is lid van de European Association for Lexicography (Euralex). Het doel van Euralex is het bevorderen van wetenschappelijke activiteit op het gebied van de lexicografie (het maken van woordenboeken) en verwante disciplines (semantiek, corpuslingwijstiek, sociolinguïstiek, datamanagement), voor zover deze te maken hebben met lexicografie.

Een van de activiteiten om dit doel te verwezenlijken is het organiseren van congressen. Elke twee jaar, iedere keer in een andere stad, komen zo'n 300 lexicografen bijeen. In 2010 was Leeuwarden nog gastheer van dit Euralexcongres.

Het bestuur van Euralex regelt de dagelijkse gang van zaken. Op het meest recente congres, in Mannheim (Duitsland), is Hindrik Sijens, lexicograaf bij de Fryske Akademy, in het bestuur gekozen als Assistant Secretary-Treasurer (tweede secretaris-penningmeester).

Woordenboekschrijven en alles wat daarbij komt kijken is tegenwoordig een digitaal proces. De uitdagingen en  de daarmee gepaard gaande veranderingen zijn onderwerp van debat binnen de academische en professionele lexicografie, dus ook binnen Euralex. Door de bestuurszit van Sijens is de Fryske Akademy daar op Europese niveau bij vertegenwoordigd.