Spring naar hoofd-inhoud

Lezing prof. dr. Naomi Ellemers over organisatiepsychologie (gratis)

'Hoe organiseer je een vruchtbare samenwerking? Interacties tussen personen en de macht van de situatie'

Op uitnodiging van Fryske Akademy, Studium Generale en RuG/Campus Fryslân vertelt hoogleraar Naomi Ellemers (Universiteit Utrecht) op donderdagochtend 1 september in Leeuwarden over vruchtbare samenwerkingen in organisaties. U kunt de lezing gratis bijwonen.

 Hoe zorg je ervoor dat mensen productief zijn en goed samenwerken? De gedachte is vaak dat het vooral belangrijk is om mensen te selecteren die ijverig, plichtsgetrouw en coöperatief zijn. Toch blijkt dat die persoonskenmerken lang niet altijd de doorslag geven. Want op het werk zie je dat collega's elkaar beïnvloeden en zich aanpassen aan allerlei ongeschreven regels. Om erbij te horen, doen ze dan misschien heel wat anders dan wat ze zelf van plan waren. Hoe los je dat op? Naomi Ellemers laat zien hoe 'de macht van de situatie' mensen op het werk beïnvloedt.

 

Oer Naomi Ellemers 

Naomi Ellemers is sinds 2015 sociaal- en organisatiepsycholoog/universiteitshoogleraar bij de Universiteit Utrecht. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en corresponderend lid van de Britse Academie. Ze ontving onder meer de NWO-Spinoza Award. 

 

Met elkaar leven en samenwerken 

Ellemers doet onderzoek naar de manier waarop mensen met elkaar samenleven en samenwerken in groepen. Haar specialiteiten zijn: diversiteit & inclusie en integriteit & ethisch gedrag. Vanuit dit perspectief bestudeert zij onderwerpen zoals diversiteit en innovatie in teams en organisaties, loopbaanontwikkeling van vrouwen en etnische minderheden, motivatie en commitment in werkteams, en ethische normen en moreel gedrag in (professionele) groepen. 

 

Boeken

De boeken Je werkt anders dan je denkt (2012) en De voorbeeldige organisatie; Van goede bedoelingen naar goed gedrag (2022, te verschijnen), zijn van de hand van Naomi Ellemers. 

 

Datum: Donderdag 1 september 2022 
Tijd: 11.00-12.15 uur (inloop vanaf 10.30 uur met koffie) 
Plaats:  RuG/Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden 
Voertaal lezing: Nederlands 
Organisatie: Fryske Akademy, Studium Generale Leeuwarden, RuG/Campus Fryslân 
Opgave (verplicht)Via dit FORMULIER