Spring naar hoofd-inhoud

Meslânzer Woardeboek ziet het licht

Siebren Dyk

Nadat er jarenlang aan gewerkt is, is het zover dat er een woordenboek van het dialect van Midsland op Terschelling kan worden gepresenteerd. Dat zal zijn op donderdag 14 maart in Het Wapen van Terschelling in Meslâns, zoals Midsland lokaal wordt genoemd.

Terschelling is dialectologisch een apart geval. West-Terschelling en de oostelijke dorpen zijn van oudsher Friestalig, al is dat dan ook een Fries dat fors afwijkt van dat van de vastewal afwijkt. Bovendien verschillen het Westers en het Aasters ook nog weer van elkaar. Daar tussenin wordt er in Midsland en de bijbehorende dorpen en buurtschappen een taal gesproken die hoort bij de Nederlands-Friese mengdialecten zoals het Stadsfries, het Bildts en het Amelands. Binnen dat geheel heeft het Meslânzers een eigen karakter. Zo worden de beginklanken g- en sk- op zijn Nederlands uitgesproken, net als de uitspraak in het Westers en Aasters. Bijzonder is ook dat de zogenaamde eindontstemming vaak mist. Zo wordt het woord ‘brief’ als briiv inderdaad met een v-klank uitgesproken.

Eigen woorden
Verder heeft het Meslânzers een groot aantal eigen woorden. Die zijn in het woordenboekgedeelte van zon 150 pagina’s bijeengebracht. Ze zijn door een index ook via het Nederlands op het spoor te komen. Het boek, dat in totaal 286 bladzijden telt, heeft naast een inleiding ook een overzicht van uitspraak en grammatica.

Aan het woordenboek is sinds 2008 gewerkt door Triny Martens, Gettje Pals, Nel Swart en Piet Smit, met hulp van de klankbordgroep van dialectsprekers. Zo’n vijf jaar geleden kregen ze hulp van de toen pas gepensioneerde taalkundige/lexicograaf Siebren Dyk. De oud-medewerker - en huidige gastonderzoeker – van de Fryske Akademy zorgde dat de oorspronkelijke woordenlijsten in woordenboekformaat werden overbracht. Hij verzorgde ook het grammaticale gedeelte.

Het Meslânzer Woardeboek wordt uitgegeven door de Afûk, als nummer 1142 van de Fryske Akademy en als deel 14 in de Rige Fryske Dialektstúdzjes. De prijs is €29,90. ISBN: 978-94-93318-25-0.

 

Wat presentatie Mêslânzer Woardeboek
Wanneer donderdag 14 maart 2024, 16.00 uur
Waar Het Wapen van Terschelling, Midsland (Terschelling)
Toegang gratis