Spring naar hoofd-inhoud

Nieuw Mercator Dossier over Baskische taal in het onderwijs in Frankrijk

De Regionale Dossiers van ons Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren krijgen nu een frisse vormgeving, meertalige samenvattingen en individuele websites. Het eerste regionale dossier dat in de nieuwe vormgeving wordt gepubliceerd is 'The Basque language in education in France (3rd edition)',  geschreven door Beñat Lascano. Lascano, PhD, is leraar Baskisch in het voortgezet onderwijs in Iparralde (Frans-Baskenland) en gepromoveerd in Baskische studies. Zijn onderzoek richt zich op immersief tweetalig onderwijs en taalleren in Baskenland. 

 

Regionale Dossiers

Met de Regionale Dossiers legt het Mercator Kenniscentrum de focus op het onderwijssysteem in Europese regio's met een autochtone minderheidstaal en hoe deze minderheidstaal een plek krijgt binnen dat systeem. De Regionale Dossiers zijn geschreven volgens een vast stramien, zodat zij gebruikt kunnen worden voor vergelijkend onderzoek. De dossiers bieden informatie over bijvoorbeeld het aantal tweetalige scholen, het percentage leerlingen dat de minderheidstaal leert, het beleid ten aanzien van het onderwijs van de minderheidstaal en de structuur van het onderwijssysteem in de regio.

Wilt u meer informatie over de Regionale Dossiers? Kijk dan op de Mercator-website of neem contact met de redacteuren.