Spring naar hoofd-inhoud

Onderzoeksagenda 2023-2027 vastgesteld

KNAW president Prof Marileen Dogterom received the 'Onderzoeksagenda 2023-2027' from director-director Dr Nelleke IJssennagger-van der Pluijm. From left to right: programme coordinator Dr Simon Halink, Prof Marileen Dogterom, Dr Nelleke IJssennagger-van der Pluijm, Selma Hinderdael (KNAW board and executive secretary) and Marit Bijlsma MA (research funding and strategic collaboration coordinator. (Photo: Marieke Balk)

De Onderzoeksagenda 2023-2027 is vastgesteld. Programmacoördinatoren dr. Jelske Dijkstra en dr. Simon Halink hebben samen met de Akademy-gemeenschap de Onderzoeksagenda vormgegeven.

ot en met 2027 vormen drie (overlappende) kennisgebieden de basis van het onderzoek dat op de Fryske Akademy wordt gedaan: Geschiedenis en erfgoed, De mens en zijn omgeving en Taal en meertaligheid.

Thema's
In de drie kennisgebieden zijn zeven kernspecifieke en interdisciplinaire onderzoeksthema's terug te vinden. De thema's raken sterk aan elkaar en voor een deel overlappen ze elkaar ook. De thema's zijn:

  • Recht en vrijheid in de Friese landen
  • Erfgoed in de Friese landen
  • De dynamische relatie met het land en het water door de eeuwen heen
  • Cultuur en identiteit
  • De meertalige gemeenschap
  • Taalvariatie en -verandering
  • Taaldescriptie en standaardisering

Meer lezen:
Onderzoeksagenda Fryske Akademy 2023-2027
Onderzoeksagenda 2023-2027 (als pdf)