Spring naar hoofd-inhoud

Oproep voor lezingen multidisciplinaire workshop op Terschelling

[Translate to Dutch:] Foto: Folkshegeskoalle Skylgeralân.

Van 26-28 maart 2024 wordt op Terschelling een multidisciplinaire workshop gehouden met als thema: 'Coastal wilderness and cultural landscape? Repositioning the coastal and tidal area as a cross-disciplinary research topic'.

Deze workshop wordt georganiseerd door dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm samen met prof. dr. Theunis Piersma (BirdEyes/NIOZ) en wordt mogelijk gemaakt door het KNAW Early Career Partnership dat dit jaar aan dr. IJssennagger-van der Pluijm is toegekend.

Voorstel voor lezingen
Zij die een voorstel voor een lezing in willen dienen, kunnen dit tot 1 oktober aanstaande doen. 

Meer informatie: