Spring naar hoofd-inhoud

Recordaantal scholen doet mee aan Frysk diktee!

Tialda Hoogeveen, de kinderboeken-ambassadeur van Fryslân. Foto: Natalia Balanina.

Recordaantal scholen doet mee aan het Frysk diktee!  

Op dinsdag 4 april wordt weer het jaarlijkse Lyts Frysk Diktee gehouden voor kinderen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs. Zo'n 750 kinderen van 37 scholen deden mee aan de voorselectie. Daar doen deze keer 50 kinderen van mee aan de finale. Waren er vorig jaar nog 16 scholen die kinderen opgaven, dit jaar is dat aantal meer dan verdubbbeld. Het dictee wordt zoals gebruikelijk weer afgenomen in de Statenzaal van provincie Fryslân.  
 
De tekst voor het dictee van dit jaar is geschreven door Tialda Hoogeveen, de kinderboekenambassadeur van Fryslân. Tialda is als schrijver bekend van boeken as Abe en de Aardichman, Maia en har freonen en Wurden fan Timo.  

Organisatie 
It Lyts Frysk Diktee wordt georganiseerd door de Afûk, het Cedin, Provincie Fryslân en de Fryske Akademy.  

Dit jaar wordt het Grut Frysk Diktee ook weer gehouden. Dat is op dinsdag 23 mei, de kwalificatie voor dat dictee start binnenkort.