Spring naar hoofd-inhoud

Spraakleer voor het Fries van Saterland

Binnen de Friese taalfamilie zijn het Westerlauwers Fries en het Noord-Fries goed beschreven. Het kleine overblijfsel van het Oost-Fries, het Fries van Saterland, in Duitsland, was jarenlang een ondergeschoven kindje. 

De Fryske Akademy bouwde het grammaticale fundament van Kramer (1996) in 2021 uit tot een voorlopige grammatica (Grammatik 2021, 29.000 + woorden ). In 2022 heeft het Sater-team (bestaande uit de taalkundigen dr. Eric Hoekstra (Fryske Akademy), Bouke Slofstra en Henk Wolf (wetenschappelijk medewerker voor het Saterfries bij de Oldenburgische Landschaft)) aan dit boek verder gewerkt. Het resultaat is een sterk uitgebreide en redelijk volledige grammatica (Sprachlehre 2022, 55.000 + woorden ).  

 
Taalportaal 
Het project is deels betaald door het Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur en de gemeente Saterland (Duitsland ). Voor 2023 is het plan om een Engelse vertaling van de Sprachlehre te maken en die in te voeren in Taalportaal.org, waarin het Nederlands en het Westerlauwers Fries ook zijn opgenomen.