Spring naar hoofd-inhoud

Twee nieuwe herauten Fryske Rie foar Heraldyk

De Fryske Rie foar Heraldyk meT links vooraan de de nieuwe heraut André Looijenga en rechts vooraan Dirk Jan Muntendam.

Classikus André Looijenga (Terzool, 1982) en historicus Dirk Jan Muntendam (Heerenveen, 1985) zijn op vrijdagmiddag 10 novimber benoemd als nieuwe heraut bij de Fryske Rie foar Heraldyk van de Fryske Akademy. Dit gebeurde tijdens een speciale ceremonie in zaal Gryn op de Fryske Akademy.

De twee nieuwe herauten zijn bekleed met een tabberd, kregen een herautenstaf en een medaillon met het wapen van het deel van de Friese landen passend bij hun titel.

De Fryske Rie foar Heraldyk een commissie die raad geeft. Die ligt op het gebied van wapens van de provincie, de gemeenten, de waterschappen, de wapens van steden, vlekken en dorpen en de bestaande familiewapens. Bovendien ontwerpt de Rie wapens, vlaggen en wimpels voor o.a. dorpen, families en corporaties, zoals scholen, verenigingen enz.

Verder is de Rie actief op het gebied van vlaggenprotocol, het adviseren bij restauraties (heraldische afbeeldingen), het geven van lezingen en heraldiek lessen. Daarnaast verzorgen enkele leden publicaties over verschillende heraldische onderwerpen. Het moet echter wel in verband staan met Fryslân.

Oudste college
De Fryske Rie foar Heraldyk is opgericht in 1956 en is het oudst provinciaal heraldisch college in Nederland en bestaat uit specialisten, die op grond van hun deskundigheid tot lid van de Rie benoemd zijn.