Spring naar hoofd-inhoud

FAME! (Frisian Audio Mining Enterprise)

Synchronie en diachronie in taal

Dit project valt binnen het NWO-programma ‘Creatieve Industrie’. Het doel is een automatische spraakherkenner voor het Fries te ontwikkelen ten behoeve van de ontsluiting van een audio-archief van 2500 uur radio-uitzendingen van Omrop Fryslân. De uitdaging is om een systeem te bouwen dat zowel met Fries als Nederlands overweg kan (code-switching). Een tweede onderzoeksterrein betreft longitudinale automatische sprekerherkenning, met als doel sprekers te herkennen gedurende een periode van zo’n 50 jaar aan radio-uitzendingen, waarvoor innovatieve benaderingen moeten worden ontwikkeld voor het omgaan met veroudering van de stem.

 

 

Onderzoeksthema
Synchronie en diachronie in taal

Projectleider
dr. Hans Van de Velde

Medewerkers
dr. Jelske Dijkstra

Looptijd
01/07/2015-30/06/2018

Gefinancierd door
NWO Creatieve Industrie

Samenwerkingsverband met 
Centre for Language and Speech Technology (Radboud Universiteit), Omrop Fryslân, GridLine BV, Tresoar

 

Hoe kunnen we op een handige en snelle manier oude uitzendingen terugvinden? Met die vraag worstelt de regionale publieke omroep Omrop Fryslân. De Omrop heeft zo’n 2300 uur aan oude radio-opnames overgezet naar een digitaal archief. Prachtige historische Friese radio- uitzendingen, vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw tot nu.

Van de meeste opnames is de datum, de naam en het onderwerp van het programma bekend. Maar daarmee weet je nog niet precies waar het over ging, wat er werd gezegd en welke personen aan het woord kwamen. Om dit op te lossen heeft Omrop Fryslân een beroep gedaan op de taal- en spraaktechnologen van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Het plan is om software te ontwerpen die spraak herkent en omzet in geschreven tekst. Het lastige daarbij is dat de uitzendingen van Omrop Fryslân vaak tweetalig zijn, Fries en Nederlands worden door elkaar gebruikt. Het idee is een spraakherkenner te maken die beide talen “verstaat”. Daarnaast is het ook de bedoeling dat de spreker herkend wordt. Deze spraak -en sprekersherkenning zal een hoop gegevens opleveren. Er zal daarom ook een zoekprogramma ontworpen moeten worden waarmee de gebruikers makkelijk kunnen zoeken.

FAME! staat voor Frisian Audio Mining Enterprise. Het project wordt gefinancierd door NWO in het programma voor Creatieve Industrie onder projectnummer 314-99-119.

Zie voor meer informatie de website: fame.frl.