Spring naar hoofd-inhoud

Na de val van Napoleon krabbelde de Nederlandse economie langzaam op uit een diep dal. In Harlingen werd in 1818 door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen het initiatief genomen tot de oprichting van een zeevaartschool die stuurlieden moest opleiden. Van deze opleiding moet men zich nog geen al te grote voorstelling maken. Het onderwijs werd in de wintermaanden bij de directeur aan huis gegeven. Het begin van deze school was dus klein, maar het was toch het begin van een periode van twee eeuwen zeevaartonderwijs in Harlingen.

In die twee eeuwen heeft de opleiding pieken en dalen gekend en zeer verschillende gedaantes gekend. Soms was het aantal leerlingen gevaarlijk laag en soms leek de opheffing nabij, maar steeds is zeevaartonderwijs in Harlingen gebleven. .

Sinds enige decennia kennen we de opleiding als de Maritieme Academie Harlingen. Die staat in 2018 uitvoerig stil bij haar jubileum. Voor de historische component is er samenwerking met de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy. Op dit symposium belichten verschillende sprekers de ontwikkelingen in het zeevaartonderwijs in Nederland.

  

    1818-2018: 200 jaar zeevaartonderwijs in Nederland en Harlingen
    Toegang en opgave
    Het symposium is voor iedereen toegankelijk. Opgave en betaling via internet heeft onze voorkeur: opgaveformulier
    Meedoen aan het symposium kost € 10,00. Neemt u ook deel aan het buffet, dan betaalt u € 30,00.
       

Programma

12.30Ontvangst met koffie en thee
13.00

Welkomstwoord door Rob Leemans, voorzitter Wurkgroep Maritime Skiednis

Opening door Peter Tolsma, dagvoorzitter

13.10

De Maritieme Academie, presentatie door Arjen Mintjes, directeur

13.15De ontwikkeling van het zeevaartonderwijs in Nederland – Karel Davids, hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

13.45

Schatkamer der stuurlieden, een basis voor de kennis van de navigatie – Diederick Wildeman, conservator zeevaartkunde en bibliotheekcollecties Scheepvaartmuseum, Amsterdam

14.15

De invloed van navigatie-instrumenten op de ontwikkeling van het zeevaartonderwijs – Nicolàs de Hilster, onderzoeker van navigatie-instrumenten uit de 17de en 18de eeuw

14.45

Pauze met thee en koffie

15.15

De relatie tussen wiskunde en zeevaartonderwijs – Arjen Dijkstra, coördinator scholierenacademie Rijksuniversiteit Groningen

15.45

Seefeartûnderwiis no en yn 'e takomst – Henny Krul, opleidingsmanager Maritiem Officier, Hogeschool van Amsterdam / directeur Maritieme Academie Holland 

16.15

Tweehonderd jaar maritiem onderwijs in Harlingen, er is een hoop veranderd! – Jur Leinenga, maritiem historicus en auteur van het gedenkboek over 200 jaar zeevaartonderwijs in Harlingen

16.45

Afsluiting door Rob Leemans

Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek tijdens een borrel met aansluitend een buffet. 

Het programma van het symposium is ingelijst in het programma van de reünie van de Maritieme Academie. Bij de borrel en het buffet komen de deelnemers aan beide activiteiten bijeen.