Spring naar hoofd-inhoud

Archeologisch Werkverband

Het Argeologysk Wurkferbân (Archeologisch Werkverband) wil amateurarcheologen in Fryslân samenbrengen. Met tal van activiteiten pogen wij het oudheidkundig onderzoek in de provincie te ondersteunen.

Door het organiseren van lezingen, cursussen, praktische activiteiten en excursies wordt gepoogd om de archeologische kennis van de leden te vergroten. Dat kan bijdragen aan het zinvoller omgaan met deze liefhebberij. Een aansprekende activiteit is verder dat leden kunnen deelnemen aan opgravingen van bevoegde instanties.

 

Oprichtingsjaar

1983

 

Bestuur en contact

  Voorzitter: Gelkje Schotanus (e-mail)
  Secretaris: Koos Tiemersma (e-mail)
  Leden: zie ledenlijst (beschikbaar voor leden van het werkverband)

   

Wat doen we zoal?

 • Lezingen: door vaklui en leden, over verschillende onderwerpen en periodes: van Steentijd tot en met de Middeleeuwen;
 • Excursies: naar musea en archeologische monumenten, zowel in als buiten Fryslân;
 • Opgravingen: meehelpen bij zowel grote wetenschappelijke projecten al bij kleinere noodopgravingen;
 • Cursussen: vooral gericht op de praktijk; scherven en vuursteengereedschap herkennen, veldverkenningen doen, meten, inventariseren, enzovoorts;
 • Vondstverwerking: vondsten determineren, beschrijven, lijmen en conserveren.

Met al deze activiteiten pogen wij het oudheidkundig onderzoek in Fryslân te ondersteunen. Wie belangstelling heeft voor oudheden en de vroege geschiedenis en aan deze liefhebberij meer wil doen, kan lid worden van het Argeologysk Wurkferbân. De enige voorwaarde is dat u tegelijkertijd ook donateur wordt van de Fryske Akademy. 

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar secretaris Koos Tiemersma.

 

 

Zaterdag 10 december 2016: excursie naar het Museum Wierdenland te Ezinge.

Activiteiten

Winterprogramma 2016-2017

De ledenbijeenkomsten zijn altijd op de Fryske Akademy in zaal Sânwâlden. Lezingen zijn een vast onderdeel van de bijeenkomsten.

 • donderdag 29 september 2016, 19.45 uur: Gerard Mast over eendekooien in Fryslân
  Het is niet bekend in welk jaar de eerste eendekooi in Friesland is aangelegd, maar dat zal zeker vóór 1500 zijn geweest. Zo'n kooibos kan, door de ouderdom, een zeldzame biotoop zijn voor planten en levend goed.
 • donderdag 8 december 2016, 19.45 uur: Paul Borghaerts over dendrochronologisch onderzoek op Friese boerenplaatsen;
 • donderdag 16 februari 2017, 19.45 uur: Evert Kramer over de Midden-Steentijd in Fryslân;
 • donderdag 20 april 2017, 19.45 uur: Menno Keulen over de productie van bouwstenen in de Middeleeuwen.

 

Eerdere activiteiten

 

 

 

Diggelgoud. 25 jaar Argeologysk Wurkferbân (2008)

In de bundel Diggelgoud (2008), uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy, geven 38 auteurs aan de hand van concrete vondsten - van prehistorische artefacten via Romeinse munten, gewichten en ovenresten tot middeleeuwse sieraden en verlaten kerkhoven - een overzicht van de stand van zaken in de Friese archeologie, de belangrijkste vondsten en ontdekkingen van de afgelopen decennia, de samenwerking van wetenschappers en amateurs, en de resultaten van die samenwerking in tal van projecten te velde.

Het boek is te bestellen via de Afûk-websjop voor slechts 2,50.