Spring naar hoofd-inhoud

Aggie van der Meer eerste in interviewreeks

Janneke Spoelstra in gesprek met Aggie van der Meer (foto: Piet Douma)

Janneke Spoelstra heeft onlangs een interview met de 95-jarige dichter/schrijver Aggie van der Meer, Gysbert Japicx-prijswinnaar (2019 ), gehouden voor het project dat als werktitel heeft 'interviewbundel Friese dichteressen'.

Het was het eerste interview in een reeks die uiteindelijk zo'n 10 interviews zal tellen. Eerder dit jaar hield Spoelstra al een paar lezingen over dit project, in Edinburgh en in Leeuwarden. Ook heeft er een artikel van haar over dit project in Ensafh, nummer 4 van dit jaar gestaan. De lezing die Janneke Spoelstra op het Frisian Humanities Congres te Leeuwarden hield afgelopen september, is op Ensafh te lezen.

Het is een project in het kader van de Redaksje Literêre Rigen en is bedoeld als een update van het boek Ut syn aerd wei froulik, de Fryske dichteressen en it misferstân van Jelma Knol uit 1993. De Afûk zal de nieuwe interviewbundel uitgeven.