Spring naar hoofd-inhoud

Arjen Versloot interim-hoogleraar Friese taal en cultuur

De Fryske Akademy feliciteert prof. dr. Arjen Versloot van harte met zijn nieuwe aanstelling als interim-hoogleraar Friese taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vanaf 15 februari wordt hij voor twee dagen per week gedetacheerd vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA), in principe voor een periode van vijf jaar. De aanstelling van Versloot biedt de Rijksuniversiteit de kans om de periode te overbruggen tot het herwinnen van een hoogleraar Friese taal en cultuur, dat over enkele jaren zal plaatsvinden.

Aan de Universiteit van Amsterdam bezet Versloot de leerstoel Germaanse Taalkunde, in het bijzonder van de Duitse, Scandinavische en Friese talen. De bijzondere leerstoel Friese taalkunde - waaraan de Fryske Akademy financieel bijdraagt - is opgenomen in de leerstoel Germaanse taalkunde.

De Fryske Akademy kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met Versloot en zijn nieuwe collega's in Groningen. Een sterke universitaire Frisistiek, met ruimte voor talent van de toekomst, is van groot belang voor een bloeiend kennis-ecosysteem op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Lees hier het persbericht van de RUG over de aanstelling van Versloot.