Spring naar hoofd-inhoud

Telefoon
(058) 213 14 14 (receptie)

Mail
crobinson-jones@fryske-akademy.nl

ResearchGate:
Charlie-Robinson-Jones

LinkedIn:
Charlie-Robinson-Jones

Research output:
PURE

ORCID iD:
Orcid

 

Robinson-Jones, C. (Charlie), MA

onderzoeksmedewerker

Telefoon
(058) 213 14 14 (receptie)

Mail
crobinson-jones@fryske-akademy.nl

ResearchGate:
Charlie-Robinson-Jones

LinkedIn:
Charlie-Robinson-Jones

Research output:
PURE

ORCID iD:
Orcid

 

Biografie:

Charlie Robinson-Jones studeerde BA Europese Talen & Culturen en MA Taalwetenschappen (Multilingualism) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds maart 2021 is hij werkzaam voor het Mercator Europees Kenniscentrum van de Fryske Akademy. Robinson-Jones werkt als redacteur van de Regionale Dossiers en aan andere projecten.

Naast zijn werk bij de Fryske Akademy-Mercator, is Robinson-Jones docent-onderzoeker binnen het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid bij de NHL Stenden Hogeschool. Hij doet onderzoek naar hoe aankomende leerkrachten worden voorbereid op het lesgeven in talig en cultureel diverse klassen, en de implementatie en effectiviteit van het onderwijsconcept Design Based Education in het kader van de pabo met betrekking tot het gebied van diversiteit en meertaligheid.

 

Publicaties:

Robinson-Jones, C. (2022). Tension in the linguistic landscape: the implications of language choices for diversity and inclusion in multilingual museums representing minorities. International Journal of Multilingualism. https://doi.org/10.1080/14790718.2022.2135710 

Robinson-Jones, C., Duarte , J., & Günther-van der Meij, M. (2022). “Accept all pupils as they are. Diversity!” – Pre-service primary teachers' views, experiences, knowledge, and skills of multilingualism in education. Sustainable Multilingualism20, 94-128. https://doi.org/10.2478/sm-2022-0005 

Robinson-Jones, C., & Scarse, Y. R. (2022). Report on the West Frisian Language (Language Technology Support of Europe’s Languages in 2020/2021 – European Language Equality project). European Language Equality Consortium. https://european-language-equality.eu/wp-content/uploads/2022/06/ELE___Deliverable_D1_39__Language_Report_Frisian_.pdf

Duarte, J., & Robinson-Jones, C. (2022). Bridging theory and practice: conceptualisations of global citizenship education in Dutch secondary education. Globalisation, Societies and Education
https://doi.org/10.1080/14767724.2022.2048800

Riemersma, A., Duarte, J., Günther-van der Meij, M., Robinson-Jones, C., Van Dijk-van ‘t Noordende, A., & Nap, L. (2021). Gelijke kansen door meertalige pabo’s: de pabo in en voor een meertalige en multiculturele maatschappij (L. Nap & C. Robinson-Jones, Eds.). NHL Stenden Uitgeverij. 

Duarte, J., Günther-van der Meij, M., & Robinson-Jones, C. (2021). De essentiële rol van talen in tweetalige regio’s. In J. Metselaar, J. Rietveld, A. Haan, R. J. Kuipers, & F. Bosker (Eds.), Vital regions: De kracht van onderzoek en maatschappelijke verbinding (pp. 236–244). Uitgeverij Boiten boekprojecten.

 

Presentaties:

Robinson-Jones, C., Van Dijk, A., Günther-van der Meij, M., & Duarte, J. (29 januari 2021). Hoe gaan leerkrachten om met meertaligheid? Van de lerarenopleidingen tot de praktijk [Keynote]. Congres Talige Diversiteit in het Onderwijs, NHL Stenden Hogeschool (online).