Spring naar hoofd-inhoud

Kust- en getijdengebieden als multidisciplinair onderzoeksonderwerp

Dr. Simon Halink aan het woord.

Dr. Simon Halink aan het woord.

Kust- en getijdengebieden zijn landschappen van betekenis, waar de perspectieven van wildernis en cultuur naast elkaar bestaan. Om dat te bestuderen, moet het worden benaderd als een multidisciplinair onderzoeksonderwerp, door de ogen van vogels en mensen uit het verleden en in een gedeelde taal.

Dat is het uitgangspunt van 'Coastal wilderness and cultural landscape? Repositioning the coastal and tidal area as a cross-disciplinary research topic', een driedaagse workshop die deze week wordt gehouden op Terschelling. Het is georganiseerd door dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm FSA (Fryske Akademy), in samenwerking met prof. Theunis Piersma van BirdEyes/ NIOZ (Leeuwarden/ Texel ). De bijeenkomst is mogelijk gemaakt door de KNAW Early Career Partnership van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, die in 2023 toegekend was aan dr. IJssennagger-van der Pluijm.

De deelnemers vertellen over de relevante ontwikkelingen in hun werkveld als het gaat om kust- en getijdengebieden, waar de uitdagingen liggen en welke kennis van nut kan zijn voor andere wetenschappelijke disciplines. Aan de workshop doen onderzoekers mee op het gebied van geschiedenis, natuurwetenschappen en frisistiek, maar ook professionals uit bijvoorbeeld de cultuursector.

Het doel van de workshop is om toe te werken naar een white paper (witboek), met ojectieve relevante informatie, waarin de kust- en getijdengebieden worden geformuleerd en getheoretiseerd in een gedeelde taal, als een multidisciplinair onderzoeksonderwerp.

 

Sprekers

De uitgenodigde sprekers zijn:

Prof. Dr. Charles Foster (University of Oxford) 
Professor at the Faculty of Law and prize-winning author. 
Being a Beast and Being Human are two of his most remarkable publications. His work focuses both on the natural world and on the question of humans in the natural world.

Dr. Mans Schepers (University of Groningen)
Assistant-professor focusing on the complex interaction between people and the natural environment, especially in the coastal area.

Dr. Heleen van Londen (University of Amsterdam/Waddenacademie) 
Landscape archaeology, heritage, and archaeological heritage management.

Dr. Simon Halink (Fryske Akademy) 
Cultural historian specialized in the comparative study and the historical development of small national communities, such as Friesland, Iceland and the Faroe Islands.

Johan van de Gronden MA (Director of BirdEyes/author)
Philosophical perspectives on the intricate nexus between culture and nature.

Dr. Arjan Conijn (University of Groningen) 
Post-Doc researcher focusing on the interaction between people and water.

Jorris Kingma BA
Research master student Classical Medieval and Early Modern Studies. Specialising in Environmental History and Medieval Studies.

Dr. Wietske Prummel (University of Groningen)
Zooarchaeologist specialized in bird remains in the coastal area.

Dr. Martin Segschneider (Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung)
Head of department Coastal and Maritime archaeology.

Dr. Ing. Clemens Driessen (Wageningen University)
Assistant-Professor Cultural Geography. Researches nature as deeply cultural.

Dr. Eveline de Smalen (Rachel Carson Centre for Environment and Society at the Ludwig-Maximilians Universität München)
Researcher in Environmental Humanities, working at the intersection of nature conservation and arts and culture.

Jeroen Wiersma MA (University of Groningen)
Researcher specialized in Landscape- and Agricultural History.

 

Meer informatie: