Spring naar hoofd-inhoud

Professionals die zich bezig houden met streektaalbeleid, academici die taalsociologisch of taalkundig onderzoek doen en taalliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij de 13de streektaalconferentie die wordt gehouden op vrijdag 8 juni in Tresoar. Het thema is de zin en onzin van taal- en dialectpromotie. De organisatie is in handen van de Fryske Akademy in samenwerking met de Afûk.

Aansluitend is er op zaterdag 9 juni 'Taalstreken', een dag vol cultuur in de Nederlandse streektalen in het Talenpaviljoen en de Talentuin.

    Wanneer: vrijdag 8 en zaterdag 9 juni 2018
    Waar: Tresoar, het Talenpaviljoen en de Talentuin, Leeuwarden
    Entree: vrijdag: € 20,00 (inclusief koffie/thee, lunch en borrel); zaterdag: gratis
    Aanmelden: alleen noodzakelijk voor vrijdag 8 juni, klik hier
    Contact: klik hier om te mailen

    

Programma streektaalconferentie

Dagvoorzitter: Lutz Jacobi
Taal: alle presentaties zijn het Nederlands, uitgezonderd die van Wikitongues, die in het Engels is.

09.45Inloop met koffie en thee
10.15Opening door Hans van de Velde / SND

10.30

10.55

Taaladvies en de onderdrukking van variatie (Marten van der Meulen)

Het hernieuwde taalvariatiebeleid van de Taalunie (Eefje Boef)

11.20Korte koffie/theepauze

11.35

12.00

Dialect, mag het nog? Dialectpromotie in Vlaanderen (Veronique De Tier en Geert Dehaes)

Wikitongues: Sustaining Every Language In the World  (Kristen Tcherneshoff en Daniel Bogre Udell)

12.30

Lunch

13.30

13.55

14.20

Taalpromotie in Fryslân (Nienke Jet de Vries)

Vijftig jaar promotie van het Stellingwerfs, en meer! (Henk Bloemhoff)

De invloed van Praat mar Frysk op Facebookfrysk (Lysbeth Jongbloed-Faber)

14.45

Koffie/theepauze

15.15

Praat mar Frysk: Best practices en de meerwaarde van verbinden en delen (Mirjam Vellinga)

15.40

Panelgesprekken:

'Het jonge kind: beleid, activiteiten en materiaal' - met Sytske de Boer (SFBO Fryslân), Jan Germs (Hús fan de Taol), Veronique De Tier (Universiteit Gent) en Gunther De Vogelaer (Universiteit Münster)

'Cultuur zoals muziek en toneel in streektalen' - met Albert Bartelds (IJsselacademie), Geert Dehaes (be.brusseleir), Henk Scholte (Huis van de Groninger Cultuur) en Jos Swanenberg (Erfgoed Brabant/Universiteit Tilburg)

16.30

Hapje en drankje in Talenpaviljoen MeM